اقلام موجود فروشگاه اینترنتی ابزارکار

نسخه قابل چاپ

چیدمان بر اساس عنوان محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)

دسته بندی کالاها
    مته گرانیت سرامیک
    مته گرانیت وسرامیک 3 موجود در انبار ۷۰,۰۰۰ریال
    مته گرانیت سرامیک 4 در انبار موجود نیست ۷۰,۰۰۰ریال
    مته گرانیت سرامیک 5 در انبار موجود نیست ۸۰,۰۰۰ریال
    مته گرانیت سرامیک 6 در انبار موجود نیست ۱۰۰,۰۰۰ریال
    مته گرانیت سرامیک 7 در انبار موجود نیست ۱۱۵,۰۰۰ریال
    مته گرانیت سرامیک 8 در انبار موجود نیست ۱۳۵,۰۰۰ریال
    مته گرانیت سرامیک 10 در انبار موجود نیست ۱۹۰,۰۰۰ریال
    مته گرانیت سرامیک 12 در انبار موجود نیست ۲۶۵,۰۰۰ریال
    اره برقی زنجیری ماکیتا مدل UC4041A در انبار موجود نیست ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
    اره عمود بر ماکیتا مدل 4350CT در انبار موجود نیست ۶۱,۹۰۰,۰۰۰ریال
        گردبر
        گردبر بتن 40 میلی متر در انبار موجود نیست ۱,۱۰۰,۰۰۰ریال
        گردبر بتن 45 میلی متر در انبار موجود نیست ۱,۱۵۰,۰۰۰ریال
        گردبر بتن 50 میلی متر در انبار موجود نیست ۱,۵۰۰,۰۰۰ریال
        گردبر بتن 60 میلی متر در انبار موجود نیست ۱,۸۰۰,۰۰۰ریال
        گردبر بتن 70 میلی متر در انبار موجود نیست ۲,۱۰۰,۰۰۰ریال
        گردبر بتن 80 میلی متر در انبار موجود نیست ۲,۴۰۰,۰۰۰ریال
        گردبر بتن 90 میلی متر در انبار موجود نیست ۲,۷۰۰,۰۰۰ریال
        گردبر بتن 100 میلی متر در انبار موجود نیست ۳,۵۰۰,۰۰۰ریال
        گردبر بتن 110 میلی متر در انبار موجود نیست ۴,۰۰۰,۰۰۰ریال
        گردبر بتن 120 میلی متر در انبار موجود نیست ۵,۰۰۰,۰۰۰ریال
        گردبر بتن 150 میلی متر در انبار موجود نیست ۶,۵۰۰,۰۰۰ریال
        مجموعه 18 عددی گردبر چوب کاتکس در انبار موجود نیست ۱,۷۰۰,۰۰۰ریال
        گردبر شیشه 8 در انبار موجود نیست ۱۰۴,۰۰۰ریال
        گردبر شیشه 10 در انبار موجود نیست ۱۵۰,۰۰۰ریال
        گردبر شیشه 20 در انبار موجود نیست ۲۷۰,۰۰۰ریال
        گردبر شیشه 25 در انبار موجود نیست ۳۵۰,۰۰۰ریال
        گردبر شیشه 30 در انبار موجود نیست ۴,۱۰۰,۰۰۰ریال
        گردبر شیشه 35 در انبار موجود نیست ۴۹۰,۰۰۰ریال
        گردبر شیشه40 در انبار موجود نیست ۵,۷۰۰,۰۰۰ریال
        گردبر شیشه 45 در انبار موجود نیست ۶,۲۰۰,۰۰۰ریال
        گردبر شیشه 50 در انبار موجود نیست ۷۰۰,۰۰۰ریال
        گردبر شیشه 55 در انبار موجود نیست ۷۷۰,۰۰۰ریال
        گردبر شیشه 60 در انبار موجود نیست ۱,۰۰۰,۰۰۰ریال
        گردبر شیشه 70 در انبار موجود نیست ۱,۲۸۰,۰۰۰ریال
        گردبر شیشه 80 در انبار موجود نیست ۱,۵۰۰,۰۰۰ریال
        گردبر شیشه 90 در انبار موجود نیست ۱,۶۰۰,۰۰۰ریال
        گردبر شیشه 100 در انبار موجود نیست ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
        گردبر شیشه 6 در انبار موجود نیست ۸۴,۰۰۰ریال
        گردبر شیشه 12 در انبار موجود نیست ۱۶۸,۰۰۰ریال
        گردبر شیشه 14 در انبار موجود نیست ۱۹۶,۰۰۰ریال
        گردبر شیشه 16 در انبار موجود نیست ۲۲۴,۰۰۰ریال
        گردبر استارت 20 در انبار موجود نیست ۳۰۰,۰۰۰ریال
        گردبر سرالماس 16 میلی متر در انبار موجود نیست ۵۶۰,۰۰۰ریال
        گردبر سرالماس 18 میلی متر در انبار موجود نیست ۶۳۰,۰۰۰ریال
        گردبر سرالماس 19 میلی متر در انبار موجود نیست ۶۶۵,۰۰۰ریال
        گردبر سرالماس 20 میلی متر در انبار موجود نیست ۷۰۰,۰۰۰ریال
        گردبر سرالماس 22 میلی متر در انبار موجود نیست ۷۷۰,۰۰۰ریال
        گردبر سرالماس 24 میلی متر در انبار موجود نیست ۸۴۰,۰۰۰ریال
        گردبر سرالماس 25 میلی متر در انبار موجود نیست ۸۷۵,۰۰۰ریال
        گردبر سرالماس 26 میلی متر در انبار موجود نیست ۹۱۰,۰۰۰ریال
        گردبر سرالماس 28 میلی متر در انبار موجود نیست ۹۸۰,۰۰۰ریال
        گردبر سرالماس 30 میلی متر در انبار موجود نیست ۱,۰۵۰,۰۰۰ریال
        گردبر سرالماس 35 میلی متر در انبار موجود نیست ۱۲,۲۵۰,۰۰۰ریال
        گردبر سرالماس 40 میلی متر در انبار موجود نیست ۱,۴۰۰,۰۰۰ریال
        گردبر سرالماس 45 میلی متر در انبار موجود نیست ۱,۵۷۵,۰۰۰ریال
        گردبر سرالماس 50 میلی متر در انبار موجود نیست ۱,۷۵۰,۰۰۰ریال
        گردبر سرالماس 55 میلی متر در انبار موجود نیست ۱,۹۲۵,۰۰۰ریال
        گردبر سرالماس 60 میلی متر در انبار موجود نیست ۲,۱۰۰,۰۰۰ریال
        گردبر بتن سایز 35 میلی متر در انبار موجود نیست ۹۰۰,۰۰۰ریال
        گردبر بتن 30 میلی متر در انبار موجود نیست ۷۵۰,۰۰۰ریال
        گردبر بتن سایز 25 میلی متر در انبار موجود نیست ۶۵۰,۰۰۰ریال
        گردبر بتن 20 میلی متر در انبار موجود نیست ۵۰۰,۰۰۰ریال
        گردبر سرالماس 150 میلی متر در انبار موجود نیست ۹,۰۰۰,۰۰۰ریال
        گردبر سرالماس 140 میلی متر در انبار موجود نیست ۶,۸۰۰,۰۰۰ریال
        گردبر سرالماس 130 میلی متر در انبار موجود نیست ۶,۲۰۰,۰۰۰ریال
        گردبر سرالماس 120 میلی متر در انبار موجود نیست ۵,۸۰۰,۰۰۰ریال
        گردبر سرالماس 110 میلی متر در انبار موجود نیست ۵,۰۰۰,۰۰۰ریال
        گردبر سرالماس 100 میلی متر در انبار موجود نیست ۴,۵۰۰,۰۰۰ریال
        گردبر سرالماس 95 میلی متر در انبار موجود نیست ۳,۳۲۵,۰۰۰ریال
        گردبر سرالماس 90 میلی متر در انبار موجود نیست ۳,۱۵۰,۰۰۰ریال
        گردبر سرالماس 85 میلی متر در انبار موجود نیست ۲,۹۷۵,۰۰۰ریال
        گردبر سرالماس 80 میلی متر در انبار موجود نیست ۲,۸۰۰,۰۰۰ریال
        گردبر سرالماس 75 میلی متر در انبار موجود نیست ۲,۶۲۵,۰۰۰ریال
        گردبر سرالماس 70 میلی متر در انبار موجود نیست ۲,۴۵۰,۰۰۰ریال
        گردبر سرالماس 65 میلی متر در انبار موجود نیست ۲,۲۷۵,۰۰۰ریال
        مته کبالت
        مته 0.5 موجود در انبار ۲۲,۰۰۰ریال
        مته 1 موجود در انبار ۲۲,۰۰۰ریال
        مته 1.5 موجود در انبار ۲۷,۰۰۰ریال
        مته 2 موجود در انبار ۴۰,۰۰۰ریال
        مته 2.5 موجود در انبار ۵۷,۰۰۰ریال
        مته 3 موجود در انبار ۶۸,۰۰۰ریال
        مته 3.5 موجود در انبار ۹۸,۰۰۰ریال
        مته 4 موجود در انبار ۱۱۸,۰۰۰ریال
        مته 4.2 موجود در انبار ۱۲۸,۰۰۰ریال
        مته 4.5 موجود در انبار ۱۴۱,۰۰۰ریال
        مته 5 موجود در انبار ۱۸۰,۰۰۰ریال
        مته 5.5 موجود در انبار ۲۰۰,۰۰۰ریال
        مته 6 موجود در انبار ۲۳۰,۰۰۰ریال
        مته 6.5 موجود در انبار ۲۸۰,۰۰۰ریال
        مته 7 موجود در انبار ۳۵۰,۰۰۰ریال
        مته 7.5 موجود در انبار ۳۷۰,۰۰۰ریال
        مته 8 موجود در انبار ۴۷۰,۰۰۰ریال
        مته 8.5 موجود در انبار ۴۹۰,۰۰۰ریال
        مته 9 موجود در انبار ۶۰۰,۰۰۰ریال
        مته 10 موجود در انبار ۷۸۰,۰۰۰ریال
        مته 9.5 موجود در انبار ۶۰۰,۰۰۰ریال
        مته 10.5 موجود در انبار ۱,۰۰۰,۰۰۰ریال
        مته 11 موجود در انبار ۱,۰۰۰,۰۰۰ریال
        مته 11.5 موجود در انبار ۱,۰۵۰,۰۰۰ریال
        مته 12 موجود در انبار ۱,۱۵۰,۰۰۰ریال
        مته 12.5 موجود در انبار ۱,۲۳۰,۰۰۰ریال
        مته 13 موجود در انبار ۱,۳۲۰,۰۰۰ریال
        مته 13.5 موجود در انبار ۱,۸۱۰,۰۰۰ریال
        مته 14 موجود در انبار ۱,۸۵۰,۰۰۰ریال
        مته 14.5 موجود در انبار ۲,۱۰۰,۰۰۰ریال
        مته 15 موجود در انبار ۲,۱۰۰,۰۰۰ریال
        مته 15.5 موجود در انبار ۲,۴۰۰,۰۰۰ریال
        مته 16 موجود در انبار ۲,۵۰۰,۰۰۰ریال
        مته 16.5 موجود در انبار ۲,۷۵۰,۰۰۰ریال
        مته 17 موجود در انبار ۲,۹۵۰,۰۰۰ریال
        مته 17.5 موجود در انبار ۳,۲۵۰,۰۰۰ریال
        مته 18 موجود در انبار ۳,۲۵۰,۰۰۰ریال
        مته 18.5 موجود در انبار ۳,۵۰۰,۰۰۰ریال
        مته 19 موجود در انبار ۴,۰۰۰,۰۰۰ریال
        مته 19.5 موجود در انبار ۴,۵۰۰,۰۰۰ریال
        مته 20 موجود در انبار ۴,۹۹۰,۰۰۰ریال
        مته 3.1 موجود در انبار ۱۰۵,۰۰۰ریال
        مته 3.2 موجود در انبار ۱۰۵,۰۰۰ریال
        مته 3.75 موجود در انبار ۱۲۵,۰۰۰ریال
        مته 5.2 موجود در انبار ۲۲۰,۰۰۰ریال
        مته 5.7 موجود در انبار ۲۵۰,۰۰۰ریال
        مته 6.2 موجود در انبار ۳۱۰,۰۰۰ریال
        مته مولتی 6 میلی متر در انبار موجود نیست ۲۶۰,۰۰۰ریال
        مته مولتی 7 میلی متر در انبار موجود نیست ۲۸۰,۰۰۰ریال
        مته مولتی 8 میلی متر در انبار موجود نیست ۳۰۰,۰۰۰ریال
        مته آهن و استیل BS در انبار موجود نیست ۲۵,۰۰۰ریال
        مته طرح کبالت (HSS) در انبار موجود نیست ۱۷,۵۰۰ریال
        دریل
        دریل چکشی 2210 رونیکس در انبار موجود نیست ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
        دریل چکشی توسن مدل 0022D در انبار موجود نیست ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
        دریل چکشی رونیکس مدل 2211 در انبار موجود نیست ۸,۲۰۰,۰۰۰ریال
        پیچ گوشتی برقی و شارژی
        پیچ گوشتی شارژی هیوندای مدل HP3632 در انبار موجود نیست ۵,۷۰۰,۰۰۰ریال
        اره
        فرز
        مینی فرز ادون مدل AG115-BY103 در انبار موجود نیست ۵,۱۵۰,۰۰۰ریال
        اینورتر
    ابزار دستی
        آچار
        آچار یکسر رینگی یک سر تخت در انبار موجود نیست ۸۰۰,۰۰۰ریال
        انبر
        پیچ گوشتی
        کلمپ
        کلمپ B30 موجود در انبار ۷۳۰,۰۰۰ریال
        کلمپ B62 در انبار موجود نیست ۱,۴۰۰,۰۰۰ریال
        کلمپ B95 در انبار موجود نیست ۲,۵۰۰,۰۰۰ریال
        کلمپ B40 موجود در انبار ۱,۲۰۰,۰۰۰ریال
        کلمپ B81 در انبار موجود نیست ۱,۱۰۰,۰۰۰ریال
        کلمپ 431 در انبار موجود نیست ۱,۱۰۰,۰۰۰ریال
        کلمپ (گیره نیوتن) A175 در انبار موجود نیست ۴۵۰,۰۰۰ریال
        کلمپ کششی A120 قلاب دار در انبار موجود نیست ۳۵۰,۰۰۰ریال
        کلمپ کششی A100 قلاب دار در انبار موجود نیست ۲۰۰,۰۰۰ریال
        کاتر
        مصرفی
    ابزار بادی و بنزینی
        آچار بکس بادی
        منگنه کوب
        میخ کوب
        اره بنزینی
    اندازه گیری دقیق
        متر لیزری
        تراز لیزری
        متر دستی
        کولیس
        کولیس معمولی در انبار موجود نیست ۱,۳۰۰,۰۰۰ریال
        کولیس دیجیتال ای 200 میلیمتر در انبار موجود نیست ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ریال
        کولیس 150 میلیمتری در انبار موجود نیست ۲,۲۵۰,۰۰۰ریال
        مولتی متر
        خط کش و گونیا
    ایمنی
        دستکش
        دستکش ضدبرش در انبار موجود نیست ۶۸,۰۰۰ریال
        دستکش جوشکاری مدل 5002 در انبار موجود نیست ۲۶۰,۰۰۰ریال
        کفش
        ماسک
        ماسک نمدی (ساده) در انبار موجود نیست ۲۵,۰۰۰ریال
        ماسک پزشکی در انبار موجود نیست ۲۵,۰۰۰ریال
        محافظ گوش
        گوشی خلبانی 3M در انبار موجود نیست ۱,۱۰۰,۰۰۰ریال
        کلاه
        عینک
    لوازم جانبی
        پک های ابزاری
        تیغ اره
        سمباده
        پیچ و مهره
        چسب
        حدیده و قلاویز