ثبت نام

    

 

 
واحدهای پولی :
  
:: ابزار
:: ابزار آلات برقی
:: ابزار برقی بوش
:: ابزار دقیق
:: تجهیزات ساختمانی
:: تراشکاری
:: جوش و یرش
:: تجهیزات ایمنی
:: ابزار بادی
:: ابزار برقی DCA

نظر سنجی

  نظرتان را درمورد سایت اعلام نمایید
عالی
خوب
متوسط
بد

پشتیبانی آنلاین  

 
آخرین اخبار فروشگاه

 

 


اقلام موجود فروشگاه اینترنتی ابزار کار
نسخه قابل چاپ

چیدمان بر اساس عنوان محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)

ابزار
چسب پهن شیشه ای ۶,۰۰۰ تومان
چسب کاغذی 5 cm گوزن ۷,۵۰۰ تومان
بست کمربندی ۲۲,۰۰۰ تومان
گریس پمپ سطلی 6kg ۲۶۰,۰۰۰ تومان
گریس پمپ سطلی 11kg ۵۵۰,۰۰۰ تومان
گریس پمپ سطلی 14kg ۶۰۰,۰۰۰ تومان
واسکازین پمپ سطلی 6 لیتری ۲۸۰,۰۰۰ تومان
واسکازین پمپ سطلی 12 لیتری ۶۰۰,۰۰۰ تومان
واسکازین پمپ سطلی 15 لیتری ۷۰۰,۰۰۰ تومان
    کلمپ
    کلمپ B95 ۱۶۰,۰۰۰ تومان
    کلمپ قلاب دار 150 ۴۰,۰۰۰ تومان
    کلمپ قلاب دار 120 ۳۰,۰۰۰ تومان
    کلمپ B30 ۳۶,۰۰۰ تومان
    کلمپ B40 ۷۵,۰۰۰ تومان
    کلمپ B62 ۹۵,۰۰۰ تومان
    کلمپ B81 ۶۰,۰۰۰ تومان
    کلمپ B82 ۵۰,۰۰۰ تومان
    پایه کلمپ BS81 ۱۰,۰۰۰ تومان
    پایه کلمپ BS82 ۱۱,۰۰۰ تومان
    کاتر
    تیغ اره دستی خشکه تایوان ۶,۰۰۰ تومان
    کاتر تک تیغ winex ۶,۵۰۰ تومان
    کاتر سربی ایرانی ۶,۵۰۰ تومان
    تیغ کاتر کوچک کره ای ۲۶۰ تومان
    تیغ کاتر بزرگ کره ای ۳۵۰ تومان
    تیغ اره عمودبر چوب ۴,۵۰۰ تومان
    تیغ اره عمودبر آهن ۴,۵۰۰ تومان
    گرد بر بلومول BLU-MOL
    گردبر ساندا ۶۰۰ تومان
    رابط گردبر کوچک چینی 30-14 ۸,۰۰۰ تومان
    رابط گردبر بزرگ چینی 210-30 ۱۵,۰۰۰ تومان
    گردبر ساندا ۶۰۰ تومان
    گردبر ساندا ۶۰۰ تومان
    گردبر بلومول USA14 ۲۸,۰۰۰ تومان
    گردبربلومول16 ۳۲,۰۰۰ تومان
    گردبر بلومول 17 ۳۴,۰۰۰ تومان
    گردبر بلومول 19 ۳۸,۰۰۰ تومان
    گردبر بلومول 20 ۴۰,۰۰۰ تومان
    گردبر بلومول 21 ۴۲,۰۰۰ تومان
    گردبر بلومول 22 ۴۴,۰۰۰ تومان
    گردبر بلومول 24 ۴۸,۰۰۰ تومان
    گردبر بلومول 25 ۵۰,۰۰۰ تومان
    گردبر بلومول 27 ۵۴,۰۰۰ تومان
    گردبر بلومول 29 ۵۸,۰۰۰ تومان
    گردبر بلومول 30 ۶۰,۰۰۰ تومان
    گردبر بلومول 32 ۶۴,۰۰۰ تومان
    گردبر بلومول 33 ۶۶,۰۰۰ تومان
    گردبر بلومول 35 ۷۰,۰۰۰ تومان
    گردبر بلومول 37 ۷۴,۰۰۰ تومان
    گردبر بلومول 40 ۸۰,۰۰۰ تومان
    گردبر بلومول 45 ۹۰,۰۰۰ تومان
    گردبر بلومول48 ۹۶,۰۰۰ تومان
    گردبر بلومول 50 ۱۰۰,۰۰۰ تومان
    گردبر بلومول 51 ۱۰۲,۰۰۰ تومان
    گردبر بلومول 52 ۱۰۴,۰۰۰ تومان
    گردبر بلومول 54 ۱۰۸,۰۰۰ تومان
    گردبر بلومول 57 ۱۱۴,۰۰۰ تومان
    گردبر بلومول 59 ۱۱۸,۰۰۰ تومان
    گردبر بلومول 60 ۱۲۰,۰۰۰ تومان
    گردبر بلومول 64 ۱۲۸,۰۰۰ تومان
    گردبر بلومول 65 ۱۳۰,۰۰۰ تومان
    گردبر بلومول 68 ۱۳۶,۰۰۰ تومان
    گردبر بلومول70 ۱۴۰,۰۰۰ تومان
    گردبر بلومول 75 ۱۵۰,۰۰۰ تومان
    گردبر بلومول 76 ۱۵۲,۰۰۰ تومان
    گردبر بلومول 79 ۱۵۸,۰۰۰ تومان
    گردبر بلومول 83 ۱۶۶,۰۰۰ تومان
    گردبر بلومول 86 ۱۷۲,۰۰۰ تومان
    گردبر بلومول 89 ۱۷۸,۰۰۰ تومان
    گردبر بلومول 92 ۱۸۴,۰۰۰ تومان
    گردبر بلومول 95 ۱۹۰,۰۰۰ تومان
    گردبر بلومول 100 ۲۰۰,۰۰۰ تومان
    گردبر بلومول 102 ۲۰۴,۰۰۰ تومان
    گردبر بلومول 105 ۲۱۰,۰۰۰ تومان
    گردبر بلومول 111 ۲۲۲,۰۰۰ تومان
    گردبر بلومول 121 ۲۴۲,۰۰۰ تومان
    گردبر بلومول127 ۲۵۴,۰۰۰ تومان
    گردبر بلومول 140 ۲۸۰,۰۰۰ تومان
    گردبر بلومول 146 ۲۹۲,۰۰۰ تومان
    گردبر بلومول 152 ۳۰۴,۰۰۰ تومان
    دنباله گردبر کوچک بلومول ۳۵,۰۰۰ تومان
    دنباله گردبر بزرگ بلومول ۵۰,۰۰۰ تومان
    گردبر چینی
    گردبر سر الماس
    گردبر 20 سرالماس ۳۰,۰۰۰ تومان
    گردبر سرالماس 25 ۳۷,۵۰۰ تومان
    گردبر سرالماس 30 ۴۵,۰۰۰ تومان
    گردبر سرالماس 35 ۵۲,۵۰۰ تومان
    گردبر سرالماس 40 ۶۰,۰۰۰ تومان
    گردبر سرالماس 45 ۶۷,۵۰۰ تومان
    گردبر سرالماس 50 ۷۵,۰۰۰ تومان
    گردبر سرالماس 55 ۸۲,۵۰۰ تومان
    گردبر سرالماس 60 ۹۰,۰۰۰ تومان
    گردبر سرالماس 65 ۹۷,۵۰۰ تومان
    گردبر سرالماس 70 ۱۰۵,۰۰۰ تومان
    گردبر سرالماس 75 ۱۱۲,۵۰۰ تومان
    گردبر سرالماس 80 ۱۲۰,۰۰۰ تومان
    گردبر سرالماس 85 ۱۲۷,۵۰۰ تومان
    گردبر سرالماس 90 ۱۳۵,۰۰۰ تومان
    گردبر سرالماس 95 ۱۴۲,۵۰۰ تومان
    گردبر سرالماس100 ۱۵۰,۰۰۰ تومان
    گردبر بتن 25 استار مکس ۳۷,۵۰۰ تومان
    گردبر الماسه بتن استارمکس30 ۴۵,۰۰۰ تومان
    گردبر الماسه بتن استار مکس35 ۵۲,۵۰۰ تومان
    گردبر الماسه بتن استارمکس40 ۸۰,۰۰۰ تومان
    گردبر الماسه بتن استارمکس45 ۹۰,۰۰۰ تومان
    گردبر الماسه بتن استار مکس50 ۱۰۰,۰۰۰ تومان
    گردبر الماسه بتن استار مکس55 ۱۱۰,۰۰۰ تومان
    گردبر الماسه بتن استارمکس60 ۱۲۰,۰۰۰ تومان
    گردبر الماسه بتن استارمکس65 ۱۳۰,۰۰۰ تومان
    گردبر الماسه بتن 70 ۱۴۰,۰۰۰ تومان
    گردبر الماسه بتن 75 ۱۵۰,۰۰۰ تومان
    گردبر الماسه بتن استارمکس80 ۱۶۰,۰۰۰ تومان
    گردبر الماسه بتن 90 ۱۸۰,۰۰۰ تومان
    گردبر الماسه بتن 100 ۲۰۰,۰۰۰ تومان
    گردبر الماسه بتن 110 ۲۲۰,۰۰۰ تومان
    گردبر الماسه بتن 120 ۲۴۰,۰۰۰ تومان
    گردبر الماسه بتن 150 ۳۰۰,۰۰۰ تومان
    رابط 4شیار 11سانتی استارمکس ۳۰,۰۰۰ تومان
    رابط 4شیار 20سانتی استارمکس ۵۰,۰۰۰ تومان
    رابط 4شیار 40سانتی استارمکس ۷۰,۰۰۰ تومان
    رابط 5شیار 25سانتی ۸۰,۰۰۰ تومان
    رابط 5شیار 43سانتی ۱۰۰,۰۰۰ تومان
    رابط ته گرد 11سانتی ۳۰,۰۰۰ تومان
    گردبر بتن و سرامیک150*130 ۲۵۰,۰۰۰ تومان
    گردبر بتن و سرامیک150*150 ۲۷۰,۰۰۰ تومان
    گردبر بتن و سرامیک150*90 ۱۵۰,۰۰۰ تومان
    گردبر بتن و سرامیک150*105 ۱۹۰,۰۰۰ تومان
    گردبر بتن و سرامیک150*115 ۲۰۰,۰۰۰ تومان
    پیچ گوشتی
    پیچ گوشتی 7عددی بلند ۳۴,۰۰۰ تومان
    پیچ گوشتی 7 عددی ضربه خور ۳۸,۰۰۰ تومان
    پیچ گوشتی ضربه ای 6*150 دوسو و چهارسو ۱۰,۰۰۰ تومان
    پیچ گوشتی ضربه ای8*200 دوسو و چهارسو ۱۲,۰۰۰ تومان
    فازمتر اسرام ۶,۰۰۰ تومان
    فازمتر ایرانی ۵,۰۰۰ تومان
    آچار
    قیچی ورق بر نوا NOVA ۳۶,۰۰۰ تومان
    انبرقفلی 10 استنلی ۲۵,۰۰۰ تومان
    آلن چاقوئی معمولی ۱۸,۵۰۰ تومان
    آلن چاقوئی ستاره ای ۱۹,۰۰۰ تومان
    انبردست 8 رونیکس ۱۸,۵۰۰ تومان
    انبردست 8 چینی ۱۵,۰۰۰ تومان
    دم باریک 7 و8رونیکس ۱۸,۵۰۰ تومان
    دم باریک 6و7و8 چینی معمولی ۱۸,۰۰۰ تومان
    سیم چین 7و8 چینی معمولی ۱۷,۰۰۰ تومان
    سیم چین 7و8 رونیکس ۱۸,۵۰۰ تومان
    خار باز کن 7 اینچ تاپ تولز ۳۳,۰۰۰ تومان
    شلاقی 24 ایران پتک ۹۵,۰۰۰ تومان
    شلاقی 36 اینچ ایران پتک ۲۳۰,۰۰۰ تومان
    جعبه ابزار
    جعبه ابزار پلاستیکی کوچک ۱۲,۵۰۰ تومان
    جعبه ابزار پلاستیکی متوسط ۱۶,۵۰۰ تومان
    جعبه ابزار پلاستیکی بزرگ ۲۵,۰۰۰ تومان
    جعبه ابزار فلزی 2 طبقه ۳۵,۰۰۰ تومان
    جعبه ابزار فلزی 3 طبقه ۳۷,۰۰۰ تومان
    کیف ابزار متوسط ویتال ۱۷,۵۰۰ تومان
    دیگر
    متر 3متری فیسکو ۸,۰۰۰ تومان
    متر 3متری طرح فیسکو ۳,۵۰۰ تومان
    متر 5متری فیسکو ۱۱,۰۰۰ تومان
    متر 5متری طرح فیسکو ۴,۵۰۰ تومان
    متر 7/5 متری روکشدار چینی ۱۰,۰۰۰ تومان
    متر10 متری روکشدار چینی ۱۲,۵۰۰ تومان
    سیم چین و انبردست و دم باریکو سیم لخت کن
    دم باریک رونیکس ۱۹,۵۰۰ تومان
    انبر دست رونیکس ۱۹,۵۰۰ تومان
    سیم چین -انبردست دم باریک الکترونیکی ۱۸,۰۰۰ تومان
    سیم چین -انبردست دم باریک الکترونیکی ۱۸,۰۰۰ تومان
    انبر قفلی فکس ۲۷,۰۰۰ تومان
    انبرپرچ فکس ۲۵,۰۰۰ تومان
    تعمیر اینورتور
    سر پیچ گوشتی
    تبدیل بکس 1.4 به 3.8 5 cm ۷,۰۰۰ تومان
    تبدیل بکس 1.4به1.2 5 cm ۸,۰۰۰ تومان
    تبدیل بکس 1.4به 1.4 5 cm ۴,۰۰۰ تومان
    تبدیل بکس 1.4 اه 1.4 7.5 cm ۵,۰۰۰ تومان
    تبدیل بکس 1.4 به 1.4 10 cm ۶,۰۰۰ تومان
    تبدیل بکس 1.4 به 1.4 15 cm ۷,۵۰۰ تومان
    تبدیل مغناطیسی 1.4 5 cm ۷,۵۰۰ تومان
    تبدیل مغناطیسی 1.4 10 cm ۱۱,۰۰۰ تومان
    تبدیل مغناطیسی 1.4 15 cm ۱۲,۰۰۰ تومان
    بکس مغناطیسی 10+9+8+7+6+5+5.5+16/5+8/3 ۹,۵۰۰ تومان
    بکس مغناطیسی 13+12+11 6.5 cm ۱۱,۰۰۰ تومان
    بکس مغناطیسی 11+10+8 10 cm ۱۲,۰۰۰ تومان
    بکس مغناطیسی 12+13 10 cm ۱۱,۰۰۰ تومان
    بیت ستاره ای T6 2.5 cm+T8+T10+T15+T20+T25+T30+T40+ ۳,۵۰۰ تومان
    بیت ستاره ای T8+T10+T15+T20+T25+T30+T40+ 5 cm ۴,۰۰۰ تومان
    بیت آلنی 2+3+4+5+6+2.5 cm ۳,۵۰۰ تومان
    بیت ستاره ای T10+T20+T30 9 cm ۷,۵۰۰ تومان
    سرپیچ گوشتی PH2 2.5 ژاپنی ۳,۰۰۰ تومان
    سرپیچ گوشتی PH2 5CM ژاپنی ۴,۵۰۰ تومان
    سرپیچ گوشتی PH1 5CM ژاپنی ۴,۵۰۰ تومان
        یوربر
    تعمیر ابزار الات بادی
ابزار آلات برقی
    فرز
        فرز پولیش
        فرز آهنگری
            اکتیو
        فرز سنگیری
            اکتیو
    مینی فرز
        اکتیو
    پروفیل بر
    پروفیل بر 2400 وات اکتیو ۳۲۰,۰۰۰ تومان
    ابزار شارژی
    اره فارسی بر
        اکتیو
    اره عمود بر و گردبر و رنده نجاری
        اکتیو
    دمنده و مکنده
        اکتیو
    دریل
        یوروبر
        پینکو
        اکتیو
        بوش
        دی والت
        دریل تخریب
            اکتیو
    دریل مگنتی
        پایه مگنت مهر
    دریل تخریب
    دستگاه پرس
    سشوار صنعتی
        اکتیو
ابزار برقی بوش
سشوار صنعتی ۱۹۵,۰۰۰ تومان
قیچی ورق بر ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
متر لیزری ۵۷۰,۰۰۰ تومان
تراز لیزری خطی ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
ابزار دقیق
    میکرومتر
        معمولی
        دیجیتال
        داخل
        عمق سنج
    کولیس
        معمولی
        دیجیتال
        ساعتی
    ساعت اندیکاتور
        معمولی
        دیجیتال
        شیطانکی
تجهیزات ساختمانی
تیغ شیشه پاک کن بزرگ ۳۵۰ تومان
جارو پلاستیکی بادسته ۴,۵۰۰ تومان
طی لاستیکی ایرانی بادسته ۴,۵۰۰ تومان
سمباده دیسکی مینی 400پشت کرکی ۲,۵۰۰ تومان
صفحه ی پشت سمباده مینی ۱۵,۰۰۰ تومان
    مته الماسه
    مته الماسه 3فرانسه ۳,۰۰۰ تومان
    مته الماسه 4فرانسه ۳,۵۰۰ تومان
    مته الماسه 5فرانسه ۳,۶۵۰ تومان
    مته الماسه 6فرانسه ۴,۴۰۰ تومان
    مته الماسه7فرانسه ۴,۸۰۰ تومان
    مته الماسه8 فرانسه ۵,۴۰۰ تومان
    مته الماسه 9 فرانسه ۶,۶۰۰ تومان
    مته الماسه 10 فرانسه ۷,۵۰۰ تومان
    مته الماسه 12 فرانسه ۱۰,۰۰۰ تومان
    مته الماسه 14 فرانسه ۱۶,۰۰۰ تومان
    مته چهارشیار 110*6 ۶,۳۰۰ تومان
    مته چهارشیار 110*7 ۷,۰۰۰ تومان
    مته چهارشیار 110*8 ۷,۲۰۰ تومان
    مته چهارشیار 160*6 ۷,۵۰۰ تومان
    مته چهارشیار 160*7 ۷,۵۰۰ تومان
    مته چهارشیار 160*8 ۸,۲۰۰ تومان
    مته چهارشیار 160*10 ۹,۳۰۰ تومان
    مته چهارشیار 160*12 ۱۷,۰۰۰ تومان
    مته چهارشیار 260*14 ۲۳,۵۰۰ تومان
    مته چهارشیار 600*10 ۱۲,۰۰۰ تومان
    مته چهارشیار 600*12 ۱۳,۰۰۰ تومان
    مته چهارشیار 600*14 ۱۵,۰۰۰ تومان
    مته چهارشیار 600*16 ۱۹,۵۰۰ تومان
    مته چهارشیار 600*18 ۲۳,۰۰۰ تومان
    مته چهارشیار 600*120 ۲۷,۰۰۰ تومان
    مته چهارشیار 600*22 ۳۸,۰۰۰ تومان
    مته چهارشیار 600*24 ۴۱,۰۰۰ تومان
    مته چهارشیار 600*26 ۴۶,۰۰۰ تومان
    مته چهارشیار 600*28 ۵۲,۰۰۰ تومان
    مته چهارشیار 600*30 ۵۶,۰۰۰ تومان
    مته چهارشیار 600*32 ۶۸,۰۰۰ تومان
    مته چهارشیار460*8 ۷,۵۰۰ تومان
    مته چهارشیار460*10 ۱,۰۰۰ تومان
    مته چهارشیار460*12 ۱۳,۰۰۰ تومان
    مته چهارشیار460*14 ۱۴,۵۰۰ تومان
    مته چهارشیار460*16 ۱۸,۰۰۰ تومان
    مته چهارشیار460*18 ۲۰,۰۰۰ تومان
    مته چهارشیار460*20 ۲۳,۰۰۰ تومان
    مته چهارشیار460*22 ۲۹,۰۰۰ تومان
    مته چهارشیار460*24 ۳۴,۰۰۰ تومان
    مته چهارشیار460*25 ۳۶,۰۰۰ تومان
    مته چهارشیار460*26 ۳۷,۰۰۰ تومان
    مته چهارشیار460*28 ۴۲,۰۰۰ تومان
    مته چهارشیار460*30 ۵۰,۰۰۰ تومان
    مته چهارشیار460*32 ۵۸,۰۰۰ تومان
    چسب 1-2-3
    چسب 1-2-3 maple max ۱۲,۰۰۰ تومان
    چسب 1-2-3 mitre aple ۱۳,۰۰۰ تومان
    مایع چسب بدون اسپری ۷,۰۰۰ تومان
    بالایر
    بالابر 350kg ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
    دیگر
    رول پلاک 8*5 سانتی ۹۰۰ تومان
    رول پلاک 8*4 سانت ۸۰۰ تومان
    پیچ دیوار 5 سانت ۸,۰۰۰ تومان
    پیچ دیوار 4سانت ۵,۰۰۰ تومان
    دستگاه جوش پلی اتیلن
    اتو لوله سبز ۱۴۰,۰۰۰ تومان
    صفحه سنگ
    صفحه سنگ برش 3*180 ۲,۹۰۰ تومان
    صفحه سنگ برش 3*115 ۱,۶۰۰ تومان
    صفحه سنگ ساب 6*180 ۴,۸۰۰ تومان
    صفحه سنگ ساب 6*115 ۴,۸۰۰ تومان
    گرانیت بر
    گرانیت بر 115 دیوالت ۱۰,۰۰۰ تومان
    گرانیت بر 115 ۱۰,۰۰۰ تومان
    گرانیت بر 180 ۱۶,۵۰۰ تومان
    گرانیت بر 230 ۲۵,۰۰۰ تومان
    گرانیت بر 230 مسترتونی ۵۰,۰۰۰ تومان
    گرانیت بر 230 یونیک ۲۵,۰۰۰ تومان
تراشکاری
قلم بند دستگاه تراش ۴۳۵,۰۰۰ تومان
    قلاویز
    قلاویز دستی فرا2 ۹,۴۰۰ تومان
    قلاویز دستی فرا 2.5 ۹,۴۰۰ تومان
    قلاویز دستی فرا3 ۹,۴۰۰ تومان
    قلاویز دستی فرا4 ۹,۴۰۰ تومان
    قلاویز دستی فرا5 ۹,۴۰۰ تومان
    قالویز دستی فرا 6 ۹,۹۰۰ تومان
    قلاویز دستی فرا 7 ۱۱,۶۰۰ تومان
    قلاویز دستی فرا 8 ۱۱,۶۰۰ تومان
    قلاویز دستی فرا 9 ۱۶,۰۰۰ تومان
    قلاویز دستی فرا 10 ۱۶,۰۰۰ تومان
    قلاویز دستی فرا 11 ۲۱,۱۰۰ تومان
    قلاویز دستی فرا 12 ۲۱,۱۰۰ تومان
    قلاویز دستی فرا 14 ۲۵,۰۰۰ تومان
    قلاویز دستی فرا 16 ۲۸,۱۰۰ تومان
    قلاویز دستی فرا 18 ۳۷,۵۰۰ تومان
    قلاویز دستی فرا 20 ۴۴,۲۰۰ تومان
    قلاویز دستی فرا 22 ۵۸,۰۰۰ تومان
    قلاویز دستی فرا 24 ۷۰,۰۰۰ تومان
    قلاویز دستی فرا 27 ۹۴,۰۰۰ تومان
    قلاویز دستی فرا 30 ۱۴۰,۰۰۰ تومان
    مته کونیک
    مته کونیک 12 ۷,۵۰۰ تومان
    مته کونیک 12.5 ۸,۰۰۰ تومان
    مته کونیک 13 ۸,۰۰۰ تومان
    مته کونیک 13.5 ۸,۵۰۰ تومان
    مته کونیک 14 ۹,۰۰۰ تومان
    متخ کونیک 15 ۹,۵۰۰ تومان
    مته کونیک 15.5 ۱۰,۰۰۰ تومان
    مته کونیک 16 ۱۱,۰۰۰ تومان
    مته کونیک 16.5 ۱۲,۰۰۰ تومان
    مته کونیک 17 ۱۲,۵۰۰ تومان
    مته کونیک 17.5 ۱۳,۰۰۰ تومان
    ته کونیک 18 ۱۴,۰۰۰ تومان
    مته کونیک 18.5 ۱۴,۵۰۰ تومان
    مته کونیک 19 ۱۴,۵۰۰ تومان
    مته کونیک 19.5 ۱۴,۵۰۰ تومان
    مته کونیک 20 ۱۵,۰۰۰ تومان
    مته کونیک 20.5 ۱۵,۰۰۰ تومان
    مته کونیک 21 ۱۶,۰۰۰ تومان
    مته کونیک 21.5 ۱۶,۰۰۰ تومان
    مته کونیک 22 ۱۷,۰۰۰ تومان
    مته کونیک 22.5 ۱۸,۰۰۰ تومان
    مته کونیک 23 ۱۹,۰۰۰ تومان
    مته کونیک 23.5 ۱۹,۰۰۰ تومان
    مته کونیک 24 ۲۱,۰۰۰ تومان
    مته کونیک 24.5 ۲۲,۰۰۰ تومان
    مته کونیک 25 ۲۴,۰۰۰ تومان
    ته کونیک 25.5 ۲۴,۰۰۰ تومان
    مته کونیک 26 ۲۶,۰۰۰ تومان
    مته کونیک 26.5 ۲۶,۰۰۰ تومان
    مته کونیک 27 ۲۸,۰۰۰ تومان
    مته کونیک 27.5 ۲۹,۰۰۰ تومان
    مته کونیک 28 ۳۱,۰۰۰ تومان
    مته کونیک 28.5 ۳۲,۰۰۰ تومان
    مته کونیک 29 ۳۳,۰۰۰ تومان
    مته کونیک 29.5 ۳۴,۰۰۰ تومان
    مته کونیک 30 ۴۰,۰۰۰ تومان
    مته کبالت
    مته کبالت 1 ۶۰۰ تومان
    مته کبالت 2 ۱,۱۰۰ تومان
    مته کبالت 2.5 ۱,۱۵۰ تومان
    مته کبالت 3 ۱,۴۰۰ تومان
    مته کبالت3.5 ۱,۷۰۰ تومان
    مته کبالت4 ۲,۰۰۰ تومان
    مته کبالت4.2 ۲,۲۰۰ تومان
    مته کبالت4.5 ۲,۴۰۰ تومان
    مته کبالت 5 ۲,۸۰۰ تومان
    مته کبالت5.5 ۳,۲۰۰ تومان
    مته کبالت 6 ۳,۲۰۰ تومان
    مته کبالت 6.5 ۳,۶۰۰ تومان
    مته کبالت 7 ۴,۱۰۰ تومان
    مته کبالت 7.5 ۴,۴۰۰ تومان
    مته کبالت 8 ۷,۰۰۰ تومان
    مته کبالت 8.5 ۷,۰۰۰ تومان
    مته کبالت 9 ۸,۰۰۰ تومان
    مته کبالت 9.5 ۸,۲۰۰ تومان
    مته کبالت 10 ۱۱,۰۰۰ تومان
    مته کبالت 10.5 ۱۵,۰۰۰ تومان
    مته کبالت 11 ۱۶,۵۰۰ تومان
    مته کبالت 11.5 ۱۷,۰۰۰ تومان
    مته کبالت 12 ۱۷,۵۰۰ تومان
    مته کبالت 12.5 ۱۸,۰۰۰ تومان
    مته کبالت 13 ۱۹,۵۰۰ تومان
    مته کبالت 13.5 ۲۸,۰۰۰ تومان
    مته کبالت 14 ۳۵,۵۰۰ تومان
    مته کبالت 14.5 ۳۶,۵۰۰ تومان
    مته کبالت 15 ۲۷,۵۰۰ تومان
    مته کبالت 15.5 ۴۴,۰۰۰ تومان
    مته کبالت 16 ۵۲,۰۰۰ تومان
    مته گازور
    مته گازور سرالماس 16 ۵,۰۰۰ تومان
    مته گازور سرالماس 18 ۵,۵۰۰ تومان
    مته گازور سرالماس 20 ۶,۰۰۰ تومان
    مته گازور سرالماس 22 ۶,۵۰۰ تومان
    مته گازور سرالماس 25 ۷,۰۰۰ تومان
    مته گازور سرالماس 30 ۷,۵۰۰ تومان
    مته گازور سرالماس 35 ۹,۰۰۰ تومان
    مته گازور سرالماس 40 ۱۱,۵۰۰ تومان
    مته گازور سرالماس 45 ۱۳,۵۰۰ تومان
    مته گازور سرالماس 50 ۱۵,۰۰۰ تومان
    مته گازور سرالماس 55 ۱۶,۰۰۰ تومان
    مته گازور سرالماس 60 ۲۰,۰۰۰ تومان
    مته گرانیت
    مته گرانیت 4 ۲,۵۰۰ تومان
    مته گرانیت 5 ۲,۷۰۰ تومان
    مته گرانیت 6 ۳,۰۰۰ تومان
    مته گرانیت 7 ۳,۵۰۰ تومان
    مته گرانیت 8 ۴,۰۰۰ تومان
    مته گرانیت 10 ۴,۳۰۰ تومان
    مته گرانیت 5 فرانسه ۱۰,۷۰۰ تومان
    مته گرانیت 6 فرانسه ۱۲,۰۰۰ تومان
    مته گرانیت 7 فرانسه ۱۴,۰۰۰ تومان
    مته گرانیت 8 فرانسه ۱۵,۵۰۰ تومان
    مته گرانیت 10 فرانسه ۱۹,۰۰۰ تومان
    مته گرانیت 12 فرانسه ۲۰,۵۰۰ تومان
    مته برگی کرفت
    مته برگی کرفت 16 ۲,۳۰۰ تومان
    مته برگی کرفت18 ۲,۳۰۰ تومان
    مته برگی کرفت 20 ۲,۳۰۰ تومان
    مته برگی کرفت 22 ۲,۳۰۰ تومان
    مته برگی کرفت 24 ۲,۵۰۰ تومان
    مته برگی کرفت 25 ۲,۵۰۰ تومان
    مته برگی 26 کرفت ۲,۵۰۰ تومان
    مته برگی کرفت 28 ۲,۶۰۰ تومان
    مته برگی کرفت 30 ۲,۶۰۰ تومان
    مته برگی کرفت 35 ۲,۶۰۰ تومان
    ست مته برگی 5عددی ۱۱,۵۰۰ تومان
    مته خزینه
    مته خزنه سرالماس مدادی 3 ۹,۰۰۰ تومان
    مته خزنه سرالماس مدادی.5 3 ۹,۰۰۰ تومان
    مته خزنه سرالماس مدادی43 ۹,۰۰۰ تومان
    مته طلایی
    جعبه مته 13-1 ۴۰,۰۰۰ تومان
    جعبه مته 10-1 ۳۰,۰۰۰ تومان
    مته طلایی 1 ۴۰۰ تومان
    مته طلایی 1.5 ۴۲۰ تومان
    مته طلایی 2 ۵۰۰ تومان
    مته طلایی 2.5 ۵۵۰ تومان
    مته طلایی 3 ۵۵۰ تومان
    مته طلایی 3.5 ۶۰۰ تومان
    مته طلایی 4 ۶۵۰ تومان
    مته طلایی 4.2 ۷۰۰ تومان
    مته طلایی 4.5 ۷۰۰ تومان
    مته طلایی 5 ۸۰۰ تومان
    مته طلایی 5.5 ۸۰۰ تومان
    مته طلایی 6 ۹۵۰ تومان
    مته طلایی 6.5 ۱,۰۰۰ تومان
    مته طلایی 7 ۱,۲۵۰ تومان
    مته طلای 7.5 ۱,۲۵۰ تومان
    مته طلایی 8 ۱,۵۵۰ تومان
    مته طلایی 8.5 ۱,۶۰۰ تومان
    مته طلایی 9 ۱,۷۵۰ تومان
    مته طلایی 9.5 ۱,۷۰۰ تومان
    مته طلایی 10 ۲,۱۵۰ تومان
    مته طلایی 10.5 ۲,۷۰۰ تومان
    مته طلایی 11 ۳,۰۰۰ تومان
    مته طلایی 11.5 ۳,۵۰۰ تومان
    مته طلایی 12 ۳,۶۰۰ تومان
    مته طلایی 12.5 ۳,۶۰۰ تومان
    مته طلایی 13 ۴,۰۰۰ تومان
    مته طلایی 13.5 ۵,۲۰۰ تومان
    مته طلایی 14 ۶,۳۰۰ تومان
    مته طلایی 14.5 ۶,۸۰۰ تومان
    مته طلایی 15 ۷,۵۰۰ تومان
    مته طلایی 15.5 ۸,۱۰۰ تومان
    مته طلایی 16 ۹,۳۰۰ تومان
    مته طلایی 16.5 ۱۰,۰۰۰ تومان
    مته طلایی 17 ۱۰,۳۰۰ تومان
    مته طلایی 17.5 ۱۲,۰۰۰ تومان
    مته طلایی 18 ۱۳,۰۰۰ تومان
    مته طلایی 18.5 ۱۴,۵۰۰ تومان
    مته طلایی 19 ۱۵,۵۰۰ تومان
    مته طلایی 19.5 ۱۶,۵۰۰ تومان
    مته طلایی 20 ۱۷,۵۰۰ تومان
    تیغچه
    تیغچه تخت 200*20*3 ۵,۵۰۰ تومان
    تیغچه تخت 200*20*5 ۹,۰۰۰ تومان
    تیغچه تخت 200*20*4 ۷,۸۰۰ تومان
    تیغچه کونیک200*20*2*3 ۸,۸۰۰ تومان
    تیغچه کونیک 200*20*3*4 ۹,۵۰۰ تومان
    تیغچه کونیک 200*20*4*5 ۱۰,۵۰۰ تومان
    تیغچه چهار پهلو 200*6 ۵,۰۰۰ تومان
    تیغچه چهار پهلو 200*8 ۶,۳۰۰ تومان
    تیغچه چهار پهلو 200*10 ۹,۵۰۰ تومان
    تیغچه چهار پهلو 200*12 ۱۲,۰۰۰ تومان
    تیغچه چهار پهلو 200*14 ۱۳,۵۰۰ تومان
    تیغچه چهار پهلو 200*16 ۱۶,۰۰۰ تومان
    تیغچه چهار پهلو 200*18 ۲۲,۰۰۰ تومان
    تیغچه چهار پهلو 200*20 ۲۵,۰۰۰ تومان
    تیغچه چهار پهلو 200*25 ۳۶,۰۰۰ تومان
    سه نظام
    سه نظام 10 B12 آچاری ۵,۸۰۰ تومان
    سه نظام 13 2/1 آچاری ۷,۳۰۰ تومان
    سه نظام 13B16 صنعتی آچاری ۱۸,۵۰۰ تومان
    سه نظام 16 B18 چاری صنعتی ۲۰,۵۰۰ تومان
    سه نظام 16 B18 صنعتی آچاری ۲۰,۵۰۰ تومان
    سه نظام 20B22 آچاری ۳۴,۰۰۰ تومان
    سه نظام 10 اتومات ۳۵,۰۰۰ تومان
    سه نظام 13 اتومات ۴۱,۰۰۰ تومان
    سه نظام 16 اتومات ۵۷,۰۰۰ تومان
    سه نظام 20 اتومات ۶۵,۰۰۰ تومان
    آچار سه نظام 10 ۲,۰۰۰ تومان
    آچار سه نظام 13 و 16 ۲,۰۰۰ تومان
    آچار سه نظام 20 ۳,۰۰۰ تومان
جوش و یرش
کابل جوش 12 سانیو ایرانی ۸,۵۰۰ تومان
کابل جوش 14 سانیو ۱۱,۰۰۰ تومان
کابل جوش 14 پارس ۱۱,۵۰۰ تومان
کابل جوش 16 سانیو ۱۵,۰۰۰ تومان
کابل جوش 18 سانیو ۱۶,۵۰۰ تومان
    قیچی میلگردبر
    قیچی میلگرد بر 22 ۱۳۵,۰۰۰ تومان
    قیچی میلگردبر 28 ۲۱۰,۰۰۰ تومان
    قیچی میلگردبر 32 ۲۵۰,۰۰۰ تومان
    قیچی ورق بر زمینی
    قیچی ورق بر 4 ۱۱۵,۰۰۰ تومان
    قیچی ورق بر 5 ۱۴۰,۰۰۰ تومان
    قیچی ورق بر 6 ۱۶۰,۰۰۰ تومان
    الکترود 6013 اما
    الکترود 2.5 اما ۱۲,۴۰۰ تومان
    الکترود3.25 اما ۱۰,۴۰۰ تومان
    الکترود 4 اما ۱۰,۴۰۰ تومان
    الکترود 2.5 میکا ۱۰,۳۰۰ تومان
    الکترود 3.25 میکا ۹,۸۰۰ تومان
    الکترود 4 میکا ۹,۸۰۰ تومان
    الکترود 5 میکا ۱۰,۵۰۰ تومان
    الکترود 5 اما ۱۰,۸۰۰ تومان
    اینورتر
    اینورتر160 آمپر چینی درجه یک ۷۵۰,۰۰۰ تومان
    اینورتر 200آمپر چینی درجه یک ۸۵۰,۰۰۰ تومان
    اینورتر 250 آمپر چینی درجه یک ۹۰۰,۰۰۰ تومان
    اینورتر 300 آمپر چینی درجه یک ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
    اینورتر 200A اینتگرال ۹۰۰,۰۰۰ تومان
    اینورتر 250 آمپر اینتگرال ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
    اینورتر 200A اینتگرال مینی ۸۵۰,۰۰۰ تومان
    صفحه برش
    برش سه ستاره ریز 180 ۱۰,۹۰۰ تومان
    ساب سه ستاره بزرگ ۱۸,۸۰۰ تومان
    برش سه ستاره کوچک ۷,۵۰۰ تومان
    ساب سه ستاره کوچک ۱۰,۵۰۰ تومان
    سنگبری سه ستاره ۲۶,۰۰۰ تومان
تجهیزات ایمنی
عینک بغل دار سیاه جوشکاری ۱,۵۰۰ تومان
عینک بغل دار سفید جوشکاری ۱,۵۰۰ تومان
ماسک سوپاپ دار SPC ۳,۳۰۰ تومان
چکمه لاستیکی بلند ۴۵,۰۰۰ تومان
چکمه کوتاه لاستیکی ۴۳,۰۰۰ تومان
    لباس کار
    پانچو بلند ۴۰,۰۰۰ تومان
    بادگیر جلو بسته خزدار ۹۰,۰۰۰ تومان
    باد گیر جلو بسته داخل نمد ۵۰,۰۰۰ تومان
    کاپشن شلوار ۷۰,۰۰۰ تومان
    پیراهن شلوار ۶۵,۰۰۰ تومان
    جلیقه شبرنگ ۲۵,۰۰۰ تومان
    کاپشن شهرداری ۱۶۰,۰۰۰ تومان
    اورکت راهداری ۴۵۰,۰۰۰ تومان
    ماسک
    ماسک نمدی ضخیم دو لایه ۵۰۰ تومان
    ماسک کاغذی ساده ۵۰۰ تومان
    ماسک کاغذی درجه 1 ۵۰۰ تومان
    ماسک سوپاپ دار msa ۱,۵۰۰ تومان
    ماسک کلاهی الما ۱۸,۰۰۰ تومان
    عینک دو بین ۸,۰۰۰ تومان
    ماسک نمدی معمولی ۲۸۰ تومان
    ماسک نمدی الوند ۳۵۰ تومان
    سوپاپ دار SPC ۱,۱۰۰ تومان
    کفش ایمنی
    ایمن پا ۷۰,۰۰۰ تومان
    ایمن کار ۶۰,۰۰۰ تومان
    فرزان ۵۵,۰۰۰ تومان
    ایمن تراکتور تبریز ۶۰,۰۰۰ تومان
    پوتین ولتکس ۱۴۰,۰۰۰ تومان
    پوتین شیما ۷۵,۰۰۰ تومان
    کلاه ایمنی
    کلاه ایمنی عینک دار ۱۳,۵۰۰ تومان
    کلاه ایمنی jsp ایرانی ۸,۵۰۰ تومان
    شیلد محافظ صورت ۵۸,۰۰۰ تومان
    شیلد محافظ صورت ۲۰,۰۰۰ تومان
    گوشی صداگیر
    گوشی خلبانی 3M ۹۰,۰۰۰ تومان
    دستکش
    دستکش کف دوبل مهندسی ۱۳,۰۰۰ تومان
    دستکش لاستیکی معمولی ۴,۰۰۰ تومان
    دستکش لاستیکی بنایی ۴,۵۰۰ تومان
    دستکش ضد اسید بلند ۱۵,۰۰۰ تومان
    دستکش ضد اسید ۱۳,۰۰۰ تومان
    دستکش هوبارت 40سانت ۱۵,۰۰۰ تومان
    دستکش کف مواد ۲,۶۰۰ تومان
    دستکش ضد برش طرح گالری ۴,۰۰۰ تومان
    دستکش ضد برش پشت کاموایی ۵,۰۰۰ تومان
    دستکش مهندسی ۱۳,۰۰۰ تومان
ابزار بادی
    فرز انگشتی
    قیچی
    چکش
    کفساب
    پمپ باد
        اکتیو
    پیچ گوشتی
    پرچ کن بادی
    میخ کوب بادی TIPO ۱۴۸,۰۰۰ تومان
    میخ کوب بادی SK ۱۲۳,۰۰۰ تومان
    اره
    بکس بادی
    بکس بادی 8/3 ۱۸۹,۰۰۰ تومان
    بالانسر
    باد پاش
    دریل
        ماکیتا
    دسته بکس
    سنباده و پولیش
    محصولات بادی اپل
    دریل 13 هفتیری 700دور ۱۵۰,۰۰۰ تومان
    فرز انگشتی 25000 دور 1" ۹۰,۰۰۰ تومان
    فرز انگشتی 23000 دور5" ۱۶۰,۰۰۰ تومان
    فرز انگشتی 23000 دور3" ۱۲۰,۰۰۰ تومان
    مینی کفساب 11000دور ۳۰۰,۰۰۰ تومان
    کفساب 7000 دور ۶۰۰,۰۰۰ تومان
    پولیش 7 اینچ 2800 دور ۳۸۵,۰۰۰ تومان
    گریس پمپ با دی 400CC ۱۳۵,۰۰۰ تومان
    گریس پمپ با دی 400CCودستی ۱۵۰,۰۰۰ تومان
    گریس پمپ با دی 13لیتری سطلی ۷۲۵,۰۰۰ تومان
    گریس پمپ با دی 30لیتری سطلی ۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان
    چسب زن بادی 310 سی سی ۹۰,۰۰۰ تومان
    چسب زن بادی 600سی سی ۲۲۰,۰۰۰ تومان
    قیچی هفتیری 32000دور ۲۲۰,۰۰۰ تومان
    قیچی مسقیم 2900دور ۲۲۰,۰۰۰ تومان
    سمباده گرد 11000 دور ۴۳۰,۰۰۰ تومان
    سمباده گرد 11000 دور ۴۴۰,۰۰۰ تومان
    مکنگنه کوب 6-16 ۱۲۰,۰۰۰ تومان
    میخکوب 10-30 SK-30 ۱۴۰,۰۰۰ تومان
    میخکوب 20-50 SK-50 ۱۴۵,۰۰۰ تومان
    میخکوب تیپو 20-50 ۲۶۰,۰۰۰ تومان
    میخکوب تی 64-18 ۳۱۵,۰۰۰ تومان
    رطوبت گیر 1/2 تکی ۶۵,۰۰۰ تومان
    رطوبت گیر 1/2 دوقلو ۸۸,۰۰۰ تومان
    شیلنگ آبی رنگ 5متری ۱۳,۳۰۰ تومان
    شیلنگ آبی رنگ 10متری ۱۹,۰۰۰ تومان
    شیلنگ آبی رنگ 15متری ۲۵,۰۰۰ تومان
    شیلنگ سبز رنگ 10متری ۵۲,۰۰۰ تومان
    شیلنگ سبز رنگ 15متری ۵۹,۰۰۰ تومان
    شیلنگ 5متری و بادپاش ۲۴,۰۰۰ تومان
    باد پاش با نازل ۱۶,۵۰۰ تومان
    بادپاش کمپوزیت 25 سانتی متر ۱۰,۵۰۰ تومان
    بادپاش کمپوزیت15 سانتی متر ۹,۵۰۰ تومان
    بادپاش کمپوزیت10 سانتی متر ۸,۵۰۰ تومان
    منگنه کوب شارژی16-6 ۱۸۵,۰۰۰ تومان
ابزار برقی DCA
هم زن DCA ۲۸۰,۰۰۰ تومان
مینی فرز انگشتی DCA ۱۰۰,۰۰۰ تومان
مینی فرز انگشتی دیمردارDCA ۹۰,۰۰۰ تومان
فرز انگشتی گلو بلندDCA ۱۲۹,۰۰۰ تومان
فرز انگشتی گلو کوتاه DCA ۱۲۰,۰۰۰ تومان
سمباده لرزان DCA ۱۶۰,۰۰۰ تومان
فرز انگشتی گلو بلندDCA ۹۷,۰۰۰ تومان
رنده DCA ۱۶۰,۰۰۰ تومان
فرز نجاری DCA ۲۵۰,۰۰۰ تومان
اره عمود بر DCA ۲۲۰,۰۰۰ تومان
پولیش DCA ۲۲۰,۰۰۰ تومان
پولیش DCA دریلی ۱۹۰,۰۰۰ تومان
اره افقی بر DCA ۲۵۵,۰۰۰ تومان
پروفیل بر DCA ۳۸۰,۰۰۰ تومان
اره زنجیری برقی DCA ۳۸۰,۰۰۰ تومان
چکش تخریب 6kg DCA ۳۹۰,۰۰۰ تومان
اره گردبر DCA ۲۰۰,۰۰۰ تومان
اره گردبر DCA ۲۸۵,۰۰۰ تومان
اره فارسی بر DCA ۵۶۵,۰۰۰ تومان
سشوار صنعتی DCA ۱۲۰,۰۰۰ تومان
دمنده و مکنده DCA ۱۲۰,۰۰۰ تومان
مترلیزری DCA ۳۰۰,۰۰۰ تومان
مترلیزری DCA ۴۳۰,۰۰۰ تومان


 
 
فروشگاه را صفحه خانگی سازید
 
شناسه
رمز عبور
فراموشی رمز

 
 
محتویات سبد
(خالی)

پرداخت >>
صفحه اصلی |محتویات سبد |درباره ما | راهنمای خرید | اقلام موجود | ثبت نام

Our sponsors

Powered by Parsp.com V
4.0 | 2009 © Allright Reserved